WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgisayar > Nesne Programlama > visual basic

Tahkikat-ı Enderun
(Date : 4.12.2007 19:35:39)
imageimageimage %120


Visual Basic Dersleri - ListBox , Combobox

ListBox, ComboBox

Bu nesneler bizlere programlarımızda çok gerekli nesnelerdir.Herkes bir yerlerde bu nesnelere ihtiyaç duyar ve de arar.Bulduğu zaman da en kötü olay nasıl kullanılacağının bilinememesidir.

Bizler sizlere nasıl kullanıldığı konusunda biraz bilgi vereceğiz.Elbette herşeyi buraya yazmak zor. Sizlere bir posta kadar yakındayız ve de bunu sizlere biz sunuyoruz.WEBPosta bmlümünden bizlere isteklerinizi belirtebilirsiniz.

Listbox ile sizlere anlatılacak en önemli olaylar AddItem(Ekleme), RemoveItem(Kaldırma) olsa gerek. Bu iki olay bizlere listbox ve combobox  nesnelerini yeterince kullanmamızı sağlayacak. Bu olaylar [ List1.AddItem "VB#Türk" ] şeklinde kullanılır.Yalnız RemoveItem olayını kullanırken bir farklılıktan bahsetmemiz gerekiyor.

List ya da Combo olsun iki nesnede de ilk kaydın index numarası "SIFIR" değerini alır.Daha sonra eklenenler ise 1,2,3 diye devam eder.Bunları ilk önce anlatmamın nedeni ekranda dördüncü sırada bulunan bir girdinin aslında nesne tarafından üçüncü olarak algılanmasıdır.Diyelim ki,

Sub Form_Load()
"List1 Listbox nesnedir.
List1.AddItem "VB#Türk"
List1.AddItem "Programlama"
List1.Additem "Grubu"

"Üç tane girdi ekledik.


End Sub 

Bunlardan "Programlama" girdisini silmek istiyorsak kullanmamız gereken kod satırı,

List1.RemoveItem(1) " 1 sayısı index numarasıdır. 

Girdi ikinci sırada olmasına karşın nesne tarafından birinci olarak algılandı.Bu durumun iyice anlaşılması bizlere birçok olayda daha yardımcı olacaktır.Burayı iyice anlamış olduğunuzdan emin olunuz.

Bazı durumlarda nesnede bulunan kayıt sayısı lazım olabilir.İşte burada dikkat etmemiz gereken nesnenin sahip olduğu girdi sayısıdır. Yukarı verdiğimiz örneği hatırlarsak,

Msgbox List1.ListCount & " Adet girdi var." 
sonrasında alacağımız mesaj,

3 Adet girdi var. 

olacaktır.Fakat girdilerin son satırında yer alan "Grubu" girdisinin index numarası "iki" olacaktır. Şimdi buradan doğacak hataları giderelim.Bir sınıfta 1 den 10 a kadar numaralandırılmış öğrencilerden 5 numarayı yanımıza çağırdığımızda 5. sıradaki öğrenci yanımıza gelir.Eğer öğrencileri sıfırdan 9 a kadar numaralandırmışsak 5 numarayı çağırdığımızda 6. sırada bulunana öğrencinin yanımıza geldiğini görürüz.O halde asla ekranda görünen sıraya aldanmayınız.Yoksa anlamsız hatalara yol açarsınız.

Anlatacak çok şey var.Diyelim ki bir nesneye tıklandı ve seçili girdiyi bir yerlere, örneğin bir textbox nesnesine yazdırmayı amaçlıyoruz. O zaman seçili girdi "Grubu" olsun."Grubu" aslında 3. sırada ama nesne onu 2. olarak algıladığından yapılacak şey,

Text1.Text = List1.List(2) 
olacaktır.

Esasında anlatılack çok şey var dedik ama bitirik de.Anlatmadığımız bikaç özellik kaldı. Onlaır şimdi tek tek anlatalım.

ComboBox nesnesi bizler için 3 değişik görünüm profiline sahip:

0 (SIFIR) - Dropdown Combo, yazılabilir combobox
1 - Simple Combo Textbox Görünümünde
2 - Dropdown List, Salt okunur combobox.

Bu özellikler Style olayına aittir.Kullanmak için ise,

Combo1.Style = 2 "Dropdown List 
satırı projenize eklemeniz yeterli olacaktır.

List1.Clear
Combo1.Clear

Şeklinde yazılacak bir kod ile de listemizin bütün kayıtlarını silebiliriz.
Derecelendir
Kaynak vbturk.net
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS