WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgisayar > Kriptografi

Huzur-uKalb
(Date : 27.11.2016 15:40:41)


DES (Data Encryption Standard) | CryptoS

Türkçesi Veri Şifreleme Standardı olan simetrik şifreleme algoritmasıdır. Yapısı itibari ile blok şifreleme kullanır. Veri şifreleme ve verileri açmak için geliştirilmiş standarttır. Gelişmiş diğer şifreleme türlerinde olduğu gibi DES te de metin bitlere çevrilerek yapılır.

DES Şifreleme İşleminin Adımları:Şifrelenecek olan 64 bitlik metnimiz 2 parçaya ayrılır L(eft) bit ve R(ight) bit olmak üzere. R bit hiçbir şifreleme işleminden geçmeden sol tarafa yazılır. R bit ve anahtar, f fonksiyonuna girdikten sonra çıkan sonuç ile L bitin XOR(eXclusive OR) alınır ve sağ tarafa yazılır. Yaptığımız bu işlem 16 kez tekrarlanır ve şifrelenmiş metine ulaşmış oluruz.

F Fonksiyonu:
 

F fonksiyonumuza gelen 32 bitlik veri expansion table denen genişletme işleminden geçerek 48 bitlik hale gelir. Genişletilen bu metin 48 bitlik anahtar ile eXclusive OR alınarak 48 bitlik sonuç elde edilir. 48 bitlik metni 8 bloğa ayırarak her 6 bitlik veri s-box (substition box) adı verile bir işleme girerek 4 bitlik veriye indirgenir. İndirgenen 4 bitlik veriler yan yana konarak 32 bitlik veri elde edilir.

Anahtar Oluşturma İşlemi:

64 bitlik anahtardaki 8 bitlik parity bit çıkarıldıktan sonra kalan 56 bit 2 parçaya ayrılır. Sol parçanın sağdan 24 biti ile sağ parçanın soldan 24 biti alınarak 48 bitlik anahtar üretilir. Bir sonraki adımda ise 28 bitlik 2 parça bir bit sola kaydırılır. Yani her iki 28 bitlik parçanın en solundaki bit alınır ve en sağına konur. Oluşan yeni parçalardan sol parçanın sağdan 24 biti ile sağ parçanın soldan 24 biti alınarak 48 bitlik anahtar üretilir. 16 adım içinde aynı işlem uygulanır ve her adıma eşsiz bir anahtar üretilmiş olur.

Parity Bit (Eşlik Biti):

İkili gösterimdeki sayıların her 8 bitinde bozulma olup olmadığını anlamamızı sağlayan bittir. Her 8 bitte 1 tane parity bit bulunur. 7 bitlik verideki 1’ler toplanır 1 lerin sayısı tekse 1 çift ise 0 olarak 8. Bit yani parity bit konur. Çok güvenilir olmasa da verideki bozukluk olup olmadığı tespit edilebilir. Ancak pek güvenli değildir. Bunun sebebi ise ik bit birden bozulursa hata tespitinin yapılamamasıdır.

eXclusive Or (Yahut, Özel veya):

Mantıksal kapılardan biridir. Girişindeki işaretler birbirinden farklıysa 1 (doğru) sonucunu veren mantıksal kapıdır. Birbirinin aynı ise 0 (yanlış) sonucunu verir.
Derecelendir
Kaynak http://www.cyber-warrior.org/Forum/des-data-encryption-standard-cryptos_587592,0.cwx
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS