WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi

sercenyurt
(Date : 27.7.2008 03:40:51)
imageimageimage %91


Mors Alfabesi Nedir?

Telgraf haberleşmelerinde mesajların bir yerden bir yere iletilmesinde kullanılan işaret sistemi "Mors Alfabesi" diye tanımlanır. Mors Alfabesi, noktaların ve kısa çizgilerin değişik şekillerde yanyana getirilmesiyle uygulanır. Değişik şekillerde yanyana getirilen noktalar ve çizgiler, bildiğimiz alfabedeki harflerden her birinin karşılığı olarak kullanılır. Mesela bir nokta ve bir çizgi (. -), "A" harfinin karşılığıdır.

Mors Alfabesi, Amerikalı bir ressam ve heykelci olan,sanat öğrenimi için İngiltere"ye gelen Samuel Morse (1791-1872) tarafından icat edilmiştir. Amerika"da Charleston"da doğan Samuel Morse,Philips Akademisi ve Yale Üniversitesi"nde ,okumuştu. Zeki ve ağırbaşlı bir gençti. Sanat kadar kimya ve elektrik konularıyla da ilgileniyordu.Elektrik konusunda kendine has fikirleri olan Morse,haberleşme için elektrikten yararlanılabileceği inanandaydı.Haberlerin elektrik vasıtasıyla bir yerden başka bir yere iletilebileceğini düşünüyordu.

İngiltere"den Amerika"ya döndükten sonra, New Haven"de küçük bir dükkana kapanıp yoğun çalışmalara girişti. Yıllar yılı yoksul,yarı aç bir hayat yaşadı.1837 yılında elektromagnetik telgraf buluşunu tamamlamıştı. İcadının "ihtira beratı" nı almak için gerekli çevrelere başvurdu. Sermaye çevreleri, iş adamları,onun buluşunu pratik görmediler. Samuel Morse, icadını kabul ettirmek amacıyla İngiltere"ye, Fransa"ya, Rusya"ya gitti. Her gittiği yerde anlayışsızlıkla karşılanıyor, ilgi görmüyordu. Sonunda büyük çabalar sonucu,1843 yılında Amerikan Kongresi"nden 30.000 dolarlık bir yardım fonu sağlayabildi. VVashington"la Baltimore arasında bir telgraf hattı kurdu ve 1844 yılı Mayıs ayı içinde bu hatta ilk telgraf mesajını gönderdi.

Mors Alfabesinin pratik uygulamasında,gönderici (verici) cihazın başındaki memur, "maniple" diye tanımlanan bir kola, kısa ya da uzun basışlar yapar. Kısa basışlar nokta (. ),uzun basışlar çizgi karşılığıdır. Böylece, yanyana gelen nokta ve çizgilere göre harfler,bunlardan da kelimeler, cümleler oluşur.

İyi bir telgrafçı bir dakikada yaklaşık olarak 120 harf göndermekte ve aynı sayıda harfi kolaylıkla alabilmektedir. Telgraf mesajının alındığı yerde (alıcı cihazda ), rulo halindeki bir kağıt şerit dönmektedir. Bunun karşısında da,verilen işaretlere göre hareket eden bir kalem vardır. Bu kalem, nokta ve çizgileri kağıt üzerinde çizer. Böylece kelimeler,cümleler meydana gelir. Mesajı alan memur da telgrafı bildiğimiz kelimelere dönüştürür.

Başlangıçta tam bir anlayışsızlıkla karşılanan Mors Alfabesi, insanlığa büyük yararlar sağlayan buluşlardan biridir.
Derecelendir
Kaynak http://www.nedirvekimdir.com/genel/mors-alfabesi-nedir.html
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS