WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Basın Yayın

APT II
(Relased 14.7.2008 11:18:36)
imageimageimage %23


Yazılı İletişim Türleri


 Reklam2.3.1- GAYRİ RESMİ NOT Bu, bir arkadaşa yazılan mektup gibi en basit türdeki iletişim şeklidir. Not, bir sekreterin yemeğe çıkan patronuna dönüşte kendini arayanları bildirmesi gibi basit ve küçük meseleler için kullanılır. Acil durumlarda kullanılabilmesi ve hızlı bir iletişim türü olması notun avantajlarıdır. Ancak, hızlı yazıldığı için önemli unsurların atlanabilmesi, hata yapılabilmesi ve bir kopyasının saklanamaması gibi sakıncalara yol açabilmektedir. 2.3.2- MESAJ PUSULASI Mesaj pusulası, aynı iş yerinde çalışan kişiler tarafından kullanılan ve çok daha resmi yapıda bir iletişim şeklidir. Daktilo edilir ve bir kopyası gönderici tarafından saklanır; genellikle en gerekli detayları içerdiğinden kısadır. O gün, örneğin önemli bir müşterinin ziyaretini veya yaklaşmakta olan bir konferansı yada alıcıdan gelen bir talebi hatırlatır. Daha uzun mesaj pusulaları daha çok detay içerir ancak uzun olduğundan okuyucu tarafından önemsenmeyebilir. Kişisel görüşmeler, telefon görüşmesi, aktarılan bilginin bir sır veya resmi niteliği olduğunda, mektuplar mesaj pusulasına alternatif olabilir. Uzunlukları ne olursa olsun, mesaj pusulaları yalnızca hizmet içi posta veya mesaj servisiyle gönderilir. Eğer, açık bir şekilde gönderilirse, yetkisiz kişilerce okunabileceğinden, gizlilik içeren mesajlar için elverişli değildir. Bazen özel mesajlar olduklarının algılanabilmesi için bu tür mesajların zarflarına “gizlidir” damgası vurulur. Neticede, hizmet içi iletişimde çok yararlıdırlar. 2.3.3- MEKTUP  Mektup, hem gönderici için hem de alıcının bir kopyasını saklayabildiği ve çeşitli konuların açıklıkla ve detaylı bir şekilde iletildiği etkili bir iletişim biçimidir. Birçok amaçla gönderilebilir. Örneğin, mal ve hizmetler hakkında bilgi vermek, yada bir telefon görüşmesiyle karara bağlanan bir toplantı gününün karşılıklı tasdikleşmesi mektupla gerçekleştirilebilir. Daktilo ve kırtasiye masrafları da dahil, mektubun maliyeti, üzerindeki puldan daha pahalıya gelse ve şehir içi telefon görüşmesi daha ucuz da olsa, mektubun başarısı maliyetinden çok daha fazladır. Gönderici arzu ederse mektubu “gizlidir” damgasıyla kapatabilir ve okuyucunun, cevap mektubunu, düşünerek hazırlaması için zaman verir. Mektubun bir dezavantajı, alıcının eline geçmesi için bir iki günlük bir süre gerektirmesi nedeniyle acil mesajlar için elverişsiz olmasıdır. Bazı meseleler kişisel görüşmeyle daha iyi ele alınabilir; bu özellikle, bir dizi yazışma ve bir karar öncesi ön tartışma zemini hazırlanmasının gerektiği durumlarda çok önemlidir. Kişisel tartışmadan sonra, verilen kararın teyidi için mektup nihai bir belgedir. Mektup, genelde bir iş yeri bünyesinde kullanılmaz ancak bazen saklanması gereken resmi bir belgeye ihtiyaç duyulduğunda veya iletişimin kanuni bir önemi varsa, mesaj pusulası yerine de kullanılabilir.
Derecelendir
Kaynak ödevsitesi.com
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS