WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgisayar > Networking

Networker Tim
(Date : 19.5.2008 23:28:34)
imageimageimage %93


Extranet nedir?

EXTRANET

1.      Extranet nedir?

Extranet ismi ethernetin yaratıcısı olan Bob Metcalf tarafından konulmuştur. Halen extranet kavramı net olarak tanımlanamamıştır ama en yaygın kabul edilmiş tanım şudur: “İş ortaklarını internet üzerinden birbirine bağlayan ağdır.” Bu bağlantı özellikle iş ortaklarını kendi intranet alanlarına girmelerine izin veren şirketler tarafından kullanılır. Extranet çok sayıdaki organizasyonların iletişimini sağlayan genişletilmiş bir intranet ağıdır. Bu organizasyonların iç personelleri ,müşterileri, tedarikçi firmaları ve stratejik ortakları, bağlantısız kapalı kullanıcı grupları halinde extranet yardımıyla birbirlerine bağlanabilirler.

 2.      Extranet sayesinde  bir organizasyonun çalışanlarına, ortaklarına, tedarikçi firmalarına sunabileceği bazı bilgiler:

 - Güvenlik, intranetiniz üzerindeki bazı fonksiyonlara erişimi sınırlama,

- Müşteri şikayet bildirileri,

- Müşteri geri dönüş(feedback) formu,

- Satış yapılacaksa, sipariş giriş,

- Satış yapılacaksa, istendiği takdirde tahsilat,

- Stok bilgileri,

- Müşteriye özel haberler ve duyurular,

vs...

3.      Extranet kullanımının şirketler için avantajları:

Beş ana başlık altında bu avantajları sıralamak istersek extranet:

1.      bilgi paylaşımını kolaylaştırır,

2.      operasyonel maliyetleri düşürür,

3.      zaman ve kaynak tasarrufu sağlar,

4.      müşteri ilişkilerini geliştirir,

5.      genel olarak işten işe ( business-to-business relationships) ilişkileri geliştirir.

Bunların birkaçına örnek vermek gerekirse, mesela extranet kritik bilgilerin iş ortakları, müşteriler ve tedarikçiler arasında gidip gelmesi için  güvenli bir ortam oluşturur. Bu da bilgi paylaşımını kolaylaştırmasına bir örnektir.

 Diğer bir örnek maliyet azalımı ile ilgili: General Electric Company, 14 gün süren satın alım döngüsünü extranetteki tedarikçiler yardımıyla faks, telefon ve mektup kullanmadan, yarı yarıya düşürdü.

Müşteri ilişkilerini geliştirmesi ise şöyle anlatılıyor: Alıcılar ihtiyaç duydukları o anki fiyatlar, mevcutlar ve ürün hakkında istedikleri bilgiler gibi tüm bilgilere masabaşından ulaşabilirler. (Millman, 1997) Interrective Marketing of Semiconductor’ın yöneticisi Phil Gibson’a göre müşterilerine zaman kazandırmak extranetlerinin en önemli fonksiyonudur.

Extranet kullanım 202 şirket arasında yapılan bir anketlerle incelenmiştir. Bu şirketler otomobil, bilgisayar, finans, eğlence, bilgi teknolojisi, plastik, tüketici ürünleri, güvenlik ve bunun gibi 18 farklı sektörden seçilmiştir. Extranet kavramı bu şirketlerin % 80’i için bilgi sahibi oldukları bir kavramdır ve 95 den beri extranet kullanımını biliyorlar. Bu şirketlerin üçte biri extranet kullanımına yeni girmişlerdir, % 28.3 ü ise iş ortaklarının extranet kullandıklarını söylemektedirler. %7.1 i için ise bu kavram esrarlığını koruyan ve uzak durdukları bir kavramdır. Bu şirketler arası yapılan anketlerde cevaplayıcılara extranet kullanımlarının ilk 6 nedeni sorulmuştur ve şu sonuçlara ulaşılmıştır:

·         Alışveriş halinde bulundukları şirketlerle elektronik iletişim ( %89)

·         Müşteri kontakları ( % 71)

·         Satıcı kontakları ( % 59)

·         Müşterilere satış yapma ( % 48)

·         Ürün ve servis promosyonları ( % 45)

·         Tedarikçilerden satın alma ( %41)

Yapılan anketten de anlaşıldığı kadarıyla içinde bulunduğumuz yüzyılda extranet kullanımı ortak veya birbirleriyle ilişki halinde bulunan şirketler için vazgeçilemeyecek bir kolaylıktır.

INTERNET INTRANET EXTRANET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR:

Bu farklılıkları kısaca bir tabloda özetlemek istiyorum:

İnternet  intranet  extranet

Giriş: açık özel  ancak anlaşmayla

Kullanıcılar: herkese açık organizasyon iş ortakları için

üyeleri için

Bilgi: genel şirkete özel  paylaşılan sektör konusuna özel
Derecelendir
Kaynak
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS