WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Sosyal Bilimler

sercenyurt
(Date : 18.12.2007 11:52:27)


Yaşam tarzı (life-style)

Gündelik yaşam, giyim-kuşam, eğlence ve tüketim kalıpları bakımından benzeşme/farklılaşma ile ortaya çıkan tutum ve davranış bütünü.

Derecelendir
Kaynak
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS