WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Sosyal Bilimler

sercenyurt
(Date : 18.12.2007 11:52:03)


Yaşam standardı (life standard)

Toplumu oluşturan bireylerin, o toplumda tüketilen mal ve hizmetlerden yararlanabilme, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanabilme düzeyi.

Derecelendir
Kaynak
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS