WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Sosyal Bilimler

sercenyurt
(Date : 18.12.2007 11:51:10)


Yasama dokunulmazlığı (freedom from arrest)

Parlamenter sistemlerde senato veya temsilciler meclisi üyelerinin, üyelikleri devam ettiği veya üyesi oldukları meclisin haklarında tersine bir kararı olmadığı sürece, gerek meclis içinde, gerekse meclis dışındaki fiil ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulup yargılanamamaları garantisi.

Derecelendir
Kaynak
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS