WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Sosyal Bilimler

sercenyurt
(Date : 14.12.2007 21:43:01)
imageimageimage %79


Likert ölçeği (Likert scale)

Tutum ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir ölçek türü. Buna göre kişilerin bir tutumu ifade eden cümleye ne düzeyde katıldıkları, tümüyle katılma veya hiç katılmama arasında, tercihen beşli bir seçeneğe göre cevap alınarak belirlenir. Örn. Kadınların siyasal yaşamdaki konumlarının nasıl değerlendirildiğine ilişkin bir tutum ifadesi "Kadınlara siyasal yaşamda ikincil konumdadırlar" olsun. Deneklerin bu ifadeye cevapları 1. kesinlikle katılıyorum, 2. katılıyorum, 3. ne katılıyor, ne katılmıyorum, 4. katılmıyorum 5. kesinlikle katılmıyorum, biçiminde alınıyorsa bu ölçek bir Likert tipi ölçektir.

Derecelendir
Kaynak
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS