WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Sosyal Bilimler69.421 Madde

   Reklam
Sosyal Bilimler - Açık Kaynak Döküman Projesi
 
Tutum (attitude)
sercenyurt 18.12.2007 09:57:54
www.wikiturk.net/Madde/12361/tutum-attitude
 
Tüketim (consumption)
sercenyurt 18.12.2007 09:58:15
www.wikiturk.net/Madde/12362/tuketim-consumption
 
Tümdengelim (deduction)
sercenyurt 18.12.2007 09:58:43
www.wikiturk.net/Madde/12363/tumdengelim-deduction
 
Tümel (universal)
sercenyurt 18.12.2007 10:05:32
www.wikiturk.net/Madde/12364/tumel-universal
 
Tümevarım (induction)
sercenyurt 18.12.2007 11:09:14
www.wikiturk.net/Madde/12365/tumevarim-induction
 
Türev talep (derived demand)
sercenyurt 18.12.2007 11:09:39
www.wikiturk.net/Madde/12366/turev-talep-derived-demand
 
Tüzük (regulation)
sercenyurt 18.12.2007 11:10:07
www.wikiturk.net/Madde/12367/tuzuk-regulation
 
Ulusal (national)
sercenyurt 18.12.2007 11:10:38
www.wikiturk.net/Madde/12368/ulusal-national
 
Ulusal burjuvazi (national bourgeoisie)
sercenyurt 18.12.2007 11:11:05
www.wikiturk.net/Madde/12369/ulusal-burjuvazi-national-bourgeoisie
 
Ulus-devlet (nation-state)
sercenyurt 18.12.2007 11:11:38
www.wikiturk.net/Madde/12370/ulus-devlet-nation-state


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201


Open Source Document Project AUP&TOS